Austin-Morris Mini 95L Pickup '1981

История и реставрация.